New Page 1

بسمه تعالی

 

همايش کاربرد نانو تکنولوژي در علوم پايه پزشکي و مهندسي در دانشگاه علوم پزشکي سمنان در 3 و 4 اسفند ماه 1389، با مسئولیت علمی و اجرایی جناب آقای دکتر حسن زاده و همکاری دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، با شرکت مناسب دانشجویان بر گزار گرديد.

در این سمینار دو روزه اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دانشگاه سمنان اطلاعات و یافته های خود در زمینه فناوری نانو و مباحث مرتبط با آن را با دانشجویان به اشتراک گذاشتند.

 

اسامی تعدادی از اساتیدی که در این سمینار سخنران  داشتند و موضوع مورد بحث انها به شرح زیر است:

-         دکتر امير اماني از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران - کاربردهاي کلی نانو تکنولوژي در پزشکي

-         دکتر حسین نظري، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان - کاربرد نانو ذرات در بالين

-         دکتر تفرشي - توليد ذرات نانوآلومينا

-       دکتر هادی حسن زاده - همگرایی بین علوم مهندسی و علوم پایه پزشکی و کاربرد نانو در درمان سرطان ها

-     آقاي مهدي ملک علايي دانشجوي دکتراي شيمي دانشگاه سمنان - نانو لوله هاي کربني (گرافيت و فلورين و  و انواع آنها) و عامل دار کردن لوله هاي کربني- ساير کاربردهاي نانوتکنولوژي از قبيل ساخت مغز مصنوعي، اندام مصنوعي، جراحي و تزريق بدون درد و ساير چشم اندازهاي نانو تکنولوژي در پزشکي

-         دکتر عابدين وکيلي - مرکز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي سمنان و بخش هاي مختلف آن و انواع تحقيقات انجام شده

-         دکتر محمد رضا اکبري عيدگاهي رئيس مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي دانشگاه علوم پزشکي سمنان - بيوتکنولوژي و نانو بيوتکنولوژي و بيونانوتکنولوژي

-         دکتر محمدصادق ولي پور رئيس مرکز رشد پارک علم و فناوري سمنان - تجاري سازي نانو، چگونگي تحقيقات، تسهيلات ارائه شده براي تحقيقات

-       خانم مهندس فرشته و آقاي مهندس صابوني، از اعضاي شرکت اسپيکو و از طرف مرکز نانو نهاد ریاست جمهوری که سخرانان روز دوم همایش بودند کاربرهای جزیی نانو در علوم مختلف و نشان دادن شواهدی از آنها

لازم به ذکر است که  یک هفته بعد از همایش گواهی های شرکت کنندگان صادر شد.

فیلم همایش نیز در دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی موجود است.

 

Untitled Page