درباره ما


معرفي كميته
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي سمنان به عنوان يك تشكل علمي دانشجويي زير نظر اداره هماهنگي تحقيقات دانشجويي در وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و از واحدهاي وابسته به معاونت پژوهشي اين دانشگاه است كه با هدف ساماندهي فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان از طريق فراهم نمودن محيطي مناسب براي پژوهش و تفكر خلاق، ايجاد انگيزه و گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش فنون پژوهش، ايجاد ارتباط بين اساتيد و دانشجويان جهت همكاري در طرح¬هاي پژوهشي از سال 1370 و با حضور دانش پژوهان علاقمند شكل گرفته و فعاليتهاي خود را در شاخه هاي مختلف و در جهت رسيدن به اين اهداف متمركز ساخته است.

اهداف كميته تحقيقات دانشجويي
1. ترويج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجويان
2. ايجاد فرصت براي شناسايي و شكوفايي استعدادهاي دانشجويان
3. ايجاد بستر مناسب براي رشد اعتلاي علمي دانشجويان و تربيت پژوهشگران آينده كشور
4. ايجاد نشاط علمي و پويايي در راستاي فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجويان
5. ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايتهاي معنوي و مادي دانشگاه از فعاليتهاي علمي دانشجويان
6. تشكيل شوراي پژوهشي دانشجويي تلاش در راستاي تصويب طرحهاي پژوهشي دانشجويي تا سقف خاص
7. ارسال طرحهاي تحقيقاتي به داوران و اصلاح نهايي طرحها با هماهنگي مجريان و كميته تحقيقات دانشجويي و تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
8. برگزاري سمينارها و كارگاه هاي دانشجويي

وظايف كميته تحقيقات دانشجويي
1. انجام بررسي هاي لازم و پيشنهاد خط مشي كلي در زمينه تحقيقات ، طرح هاي دانشجويي و ارائه مقاله در سمينارها به دانشجويان علاقمند
2. تنظيم برنامه هاي پژوهشي در قالب سياستهاي مصوب
3. بررسي و حل مشكلات كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشكده ها و دانشجويان درزمينه پژوهش
4. انجام بررسي هاي لازم در مورد آيين نامه ها و خط مشي ها و همچنين ابلاغ و توزيع دستورالعمل و بخشنامه هاي مربوطه
5. اخذ گزارش عملكرد و فعاليت هاي انجام شده در زمينه پژوهشي (طرح هاي تحقيقاتي ، مقالات ارائه شده در سمينارها ، تهيه نرم افزار هاي آموزشي ، ابتكارات علمي ،كاركاههاي برگزار شده و....) از دانشكده ها و ارجاع به شوراي مركزي و معاون پژوهشي دانشگاه
6. نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته و واحدهاي تابعه
7. نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه و كميته
8. پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه
9. سياستگذاري ساليانه كميته در چهارچوب سياستهاي وزارت متبوع و دانشگاه
10. تعيين و نوع واحدهاي زير مجموع كميته براساس شرايط دانشگاه

خدمات كميته تحقيقات دانشجويي :
1. ارائه مشاوره در زمينه هاي تحقيقاتي و علمي
2. برگزاري كارگاههاي مختلف
3. بررسي و ارزيابي طرحهاي پژوهشي
4. تشكيل شوراهاي علمي و پژوهشي در مورد ارزيابي طرحهاي تحقيقاتي دانشجويان
5. برگزاري سمينارهاي سراسري دانشجويي
6. اعزام دانشجويان به همايش هاي كشوري
7. اعزام ساليانه دانشجويان عضو كميته تحقيقات به نمايشگاه كتاب تهران
8. برگزاري جلسات شوراي مركزي
9. اطلاع رساني سمينارها و همايشهاي دانشجويي به دانشكده هاي مربوطه و فراهم نمودن تسهيلات براي ارسال مقالات به اين سمينارها
10. عضو گيري اعضاي جديد

Untitled Page