سامانه اولویتهای پژوهشی

راهنمای سامانه

 

ورود به سیستم از طریق صفحه لوگین انجام می گیرد. نام کاربری و کلمه عبور شما توسط مدیر سیستم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در صورت لزوم می توانید با واحد انفورماتیک معاونت آموزشی و پژوهشی تماس حاصل نمائید.

 

 

پس از ورود به سیستم، قسمت های مختلف آن شامل ورود اطلاعات، گزارشات و تعاریف قابل استفاده هستند.

 

 

اکثر تعاریف سیستم بصورت پیش فرض موجود است، ولی در صورت لزوم می توانید تعاریف جدیدی را نیز به سیستم اضافه کنید. تعاریفی که شما به سیستم اضافه می کنید اختصاصی برای شماست و سایر کاربران به آن دسترسی نخواهند د اشت.

 

 

 

 

در قسمت ورود اطلاعات شما می توانید اولویت های پژوهشی جدیدی تعریف و اسکورهای مربوطه را برای آنها تعریف نمائید. دقت فرمائید که برای هر شاخص در تعریف یک اولویت پژوهشی دو اسکور مشخص می گردد که اولی مربوط به حیطه پژوهشی آن اولویت و دومی مربوط به خود شاخص است. سیستم با محاسبه مجموع حاصلضرب های این شاخص ها برای هر اولویت، اسکور نهایی آن را محاسبه خواهد نمود.

در صورتیکه مایل باشید این اولویت در گزارشات عمومی قابل مشاهده توسط تمامی کاربران باشد، گزینه قابل مشاهده در گزارشات را انتخاب نمائید.