ارسال پیام

خبرنامه

سایتهای مفید

صفحه اول

English

جزوات آموزشي مربوط به كلاسهاي دانشجويان پزشكي در قسمت "فعاليتهاي آموزشي" موجود است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006, GILRC, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, I.R.IRAN

Designed by Dr Toussy