245مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي سمنان در سطح بندي مرحله دوم كشوري، در سطح يك قرارگرفت توضیح
244انتخاب برترين هاي ششمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي سمنانتوضیح
243هفتمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي توضیح
242تمديد مهلت ثبت نام در ششمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي توضیح
241برگزاري كارگاه آموزشي اعتبار بخشي سيستم هاي آموزشي جهت كاركنان تحت پوشش حوزه معاونت آموزشي دانشگاهتوضیح
239ششمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور توضیح
238شركت در جلسه نشست اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه با موضوع (سبك زندگي )درتاريخ 23 ديماه - سالن همايش توضیح
237ششمين كنگره بين المللي آزمايشگاه و بالين - دومين جشنواره دانشجوئي (‌بهمن ماه 1392)توضیح
236پانزدهمين همايش آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي صدوقي يزدتوضیح
234 همايش هاي معتبر توضیح
233قابل توجه اساتيد محترم دانشگاه علوم پزشكي سمنان توضیح
232قابل توجه دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه توضیح
231قابل توجه دانشجويان متقاضي شركت در پنجمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي توضیح
230ثبت نام در پنجمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشورتوضیح
228اخبار اسفند ماه دانشجويان استعداد درخشانتوضیح
226سمينار يادگيري الكترونيك در علوم پزشكي و خدمات الكترونيك پزشكي و كارگاههاي آموزشي .....توضیح
225فراخوان برگزاري دور MD-PhDدانشگاه علوم پزشكي تهرانتوضیح
224معرفي وبلاگ آموزش پزشكي به آدرس http://www.medicaleducation.blogfa.com توضیح
223تغيير زمان برگزاري چهارمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي به 16/11/91 لغايت 19/11/91توضیح
222برگزاري چهارمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي از 6/11/91 لغايت 9/11/91 در تبريزتوضیح
صفحه قبلی>صفحه اول>>